Tot ce trebuie să știi despre Dosarul Eectronic de Sănătate

Conform cerinţelor Uniunii Europene, începând cu anul 2020 este nevoie de o interoperabilitate şi uniformizare a sistemului medical la nivel european.

Aceasta înseamnă că România va trebui să aibă pregătit un pachet complet şi funcţional, format din DES, reţeta electronică şi Cardul Naţional de Asigurări de Sănătate, împreună cu Sistemul Informatic Unic Integrat.

Dosarul electronic de sănătate (DES) reprezintă, potrivit Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS, unul dintre elementele principale ale sistemului informatic integrat şi are drept scop creşterea calităţii şi eficienţei actului medical.

CNAS precizează, într-un comunicat de presă, că a luat act de decizia Curţii Constituţionale conform căreia sunt declarate neconstituţionale dispoziţiile art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi sintagma

“sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului” din cuprinsul art. 280 alin. (2) din acelaşi act normativ, iar statului îi revine obligaţia de a proteja şi garanta caracterul confidenţial al informaţiilor medicale prelucrate printr-un act normativ de acelaşi nivel cu cel care instituie sistemul informatic.

“Pentru a fi un program cât mai relevant, întreg conţinutul DES a fost întocmit, stabilit şi agreat cu medici specialişti din toate domeniile medicale.

CNAS întreprinde în prezent demersuri pentru dezvoltarea acestui sistem, prin includerea tuturor furnizorilor care nu au fost cuprinşi în prima parte a proiectului.

Este vorba despre furnizorii de servicii paraclinice, de recuperare, îngrijiri la domiciliu, stomatologie, dispozitive medicale şi de consultaţii de urgenţă la domiciliu.

Totodată se are în vedere dezvoltarea unei interfeţe către alte sisteme informatice similare din celelalte state membre UE, astfel încât cetăţenii români care au probleme de sănătate să poate fi diagnosticaţi şi trataţi în condiţii de siguranţă şi calitate corespunzătoare a serviciilor medicale”, informează CNAS.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate aminteşte că, în conformitate cu art. 147 alin. (1) din Constituţie, ‘

dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval,

Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei; pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept’.

Loading...